знаковен јазик

Интервју со Марија Башеска Стојановска, толкувачка на знаковен ...

Поттикнати од одличното видео на „Види Вака“ и од фактот ...
Прочитај повеќе

Брошура за методите на контрацепција на знаковен јазик ...

Една од поважните одлуки поврзани со сексуалното здравје е семејното ...
Прочитај повеќе

Брошура за сексуално преносливи инфекции на знаковен јазик

Во отсуство на адаптирани и приспособени едукативни материјали, повеќето од ...
Прочитај повеќе