социјални претпријатија

Отвораме можности преку нови социјални претпријатија

Силно веруваме во социјалното претприемништво како концепт кој може ем ...
Прочитај повеќе

Социјалните бизниси во служба на маргинaлизирaните во време ...

Микро, малите и средните претпријатија се меѓу најпогодените од економската ...
Прочитај повеќе

Компаративна студија и Анализа на трошоци и продбивки ...

Еко-социјалната економија е тренд кој бргу расте, бидејќи социјалните претпријатија ...
Прочитај повеќе