репродуктивна слобода

Колумна: Смрт за фашизмот, репродуктивна слобода за нас!

Авторка на колумната е Андријана Папиќ Манчева, координаторка за комуникации ...
Прочитај повеќе

Реакција до Институтот за комуникациски студии кон интервјуто ...

Почитувани, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување чувствува ...
Прочитај повеќе

Што треба да знаеш за медикаментозниот абортус?

Со пилотирањето на медикаментозниот абортус на Универзитетската клиника за гинекологија ...
Прочитај повеќе

Кои се придобивките од новиот закон за абортус?

Со неодамна усвоениот Закон за прекинување на бременоста значително се ...
Прочитај повеќе