расизам

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e dënon brutalitetin ...

Më 10.06.2020 në shumë media u publikua një kontribut ku ...
lexon më shumë