партиски

Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi mbetet ...

Më 21.10.2020 u mbajt mbledhja e Komisionit për çështje evropiane ...
lexon më shumë