малолетнички бремености

Kumtesë: Edukimi dhe braktisja e praktikave të dëmshme ...

13 prill 2023 – Shkalla e shtatzënisë së paplanifikuar tek ...
lexon më shumë