комисија за спречување и заштита од дискриминација

Urgjentisht Kuvendi ta fillojë procedurën për zgjedhjen e ...

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon urgjentisht nga Kuvendi të ...
lexon më shumë