имунизација

Билтен #4: Ромски здравствени медијатори

Датум на издавање: 2014 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе

Билтен #3: Ромски здравствен медијатор

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе