група за застапување

Сакаш да направиш промени? Стани дел од Групата ...

Групата за застапување за еднакви можности при вработување е составена ...
Прочитај повеќе

Меѓународен ден на Ромите: За Ромките кај нас ...

Педесет години од воспоставувањето на 8 април како Меѓународен ден ...
Прочитај повеќе

Повик за обучувач/-ка за испорака на обука

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување во рамките ...
Прочитај повеќе

Сакаш да направиш промени? Биди дел од Групата ...

Сакаш да направиш промени во подобрувањето на економската состојба на ...
Прочитај повеќе