црква

Reagim: Kisha më larg të drejtave të gruas!

Në një shtet laik, mendimi i Kishës është i parëndësishëm ...
lexon më shumë