антиродово движење. гордана гоџо

Reagim: Numri i mbështetësve të vlerave të dëmshme ...

Liria e fjalës nuk duhet të jetë justifikim për manipulim ...
lexon më shumë