15 прашања

15 pyetje dhe përgjigje për еdukimin gjithëpërfshirës seksuale

1. Çfarë është edukimi gjithëpërfshirëse seksuale (EGJS)? Edukimi gjithëpërfshirës seksual ...
lexon më shumë