човекови права

Buletini për planifikim familjar 7

Para Jush gjendet botimi i shtatë i Buletinit për planifikim ...
lexon më shumë

Avancimi i mbrojtjes nga diskriminimi

Asociacioni për edukim shëndetësor dhe hulumtim bashkë me Koalicionin për ...
lexon më shumë

Distancimi i prof. dr. Bekim Kadriu – anëtar ...

Pas kumtesës së Rrjetit për mbrojtje nga diskriminimi me rastin ...
lexon më shumë

Kumtesë pas Protestës për rritjen e buxhetit për ...

Qeveria e RM e shkurtoi buxhetin e kontraktuar për HIV ...
lexon më shumë

Broshurë “Çfarë duhet të dimë për dhunën seksuale ...

Kjo broshurë u dedikohet të gjithë ofruesve të shërbimeve (punëtorëve ...
lexon më shumë