хив

Kumtesë: Vetë-testimi për HIV funksionon edhe tek ne

Gjetjet nga pilot studimi tregojnë se me këtë qasje mund ...
lexon më shumë

Broshura për shëndetin seksual dhe riprodhues gjatë KOVID-19

COVID-19 është sëmundje serioze dhe secili prej nesh duhet të ...
lexon më shumë

Shënimi i Ditës botërore e SIDA në Maqedoni: ...

Me rastin e 1 dhjetorit – Dita botërore e SIDA, ...
lexon më shumë

Mbledhje regjionale e Evropës Juglindore për HIV

Mbledhje regjionale e përfaqësuesve qeveritar dhe joqeveritar nga 8 vende ...
lexon më shumë

13 Partitë politike e nënshkruan Deklaratën për përgjigje ...

Trembëdhjetë parti e mbështetën dhe e nënshkruan Deklaratën për përgjigje ...
lexon më shumë

FILLOI JAVA EVROPIANE E TESTIMIT PËR HIV 18 ...

HERA – Asociacioni për edukim shëndetësor dhe hulumtim për herë ...
lexon më shumë