ХИВ услуги

На Светскиот ден на СИДА – Ефективните превентивни ...

Македонија сѐ уште е земја со ниска стапка на ХИВ ...
Прочитај повеќе

Свидетелство: ХИВ превенција меѓу мажи коишто имаат секс ...

Анализирајќи ги законските одредби, политиките и културолошкиот контекст, расположливоста и ...
Прочитај повеќе

Свидетелство: ХИВ превенција кај девојки и млади жени

Настојувајќи да ги подобри активностите во програмите, политиките и финансирањето, ...
Прочитај повеќе