ССО

Mjekët, punëtorët social, avokatët, psikologët dhe edukatorët dhe ...

Shoqatat profesionale dhe organizatat e shoqërisë civile e nënshkruan Deklaratën ...
lexon më shumë

15 pyetje dhe përgjigje për еdukimin gjithëpërfshirës seksuale

1. Çfarë është edukimi gjithëpërfshirëse seksuale (EGJS)? Edukimi gjithëpërfshirës seksual ...
lexon më shumë

Broshura “EGJS na mëson për shëndetin”

Prindërit janë hallka më e rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve ...
lexon më shumë