социјални бизниси

Социјалните бизниси се потврда дека нови, подобри и ...

„Прашањето за социјалното претприемништво во ова време е можност да ...
Прочитај повеќе

Социјалните бизниси во служба на маргинaлизирaните во време ...

Микро, малите и средните претпријатија се меѓу најпогодените од економската ...
Прочитај повеќе

Анализа на потребите за развој на социјални претпријатија ...

Социјалното претприемништво во Македонија сѐ повеќе се гледа како алтернативен и иновативен модел ...
Прочитај повеќе