социјална помош

Билтен #4: Ромски здравствени медијатори

Датум на издавање: 2014 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе

Билтен #3: Ромски здравствен медијатор

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе

Извештај од проценката за пристап до здравствени и ...

Година на издавање: 2010 Клучни зборови:  Ромска заедница во Македонија, ...
Прочитај повеќе