се извинувам што пречам на часот

Tak, tak, më falni që ju pengoj në ...

Kaloi edhe një vjet pa edukim gjithëpërfshirës seksual (EGJS) në ...
lexon më shumë