сеопфатно сексуално образование

Prindër, hapni sytë: Gënjeshtrat për edukimin gjithëpërfshirës seksual ...

Informacionet e rreme lidhur me edukimin gjithëpërfshirës seksual po plasohen ...
lexon më shumë

Broshura “EGJS na mëson për shëndetin”

Prindërit janë hallka më e rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve ...
lexon më shumë

Me rastin e 26 shtatorit, të rinjtë e ...

Dita ndërkombëtare e kontracepsionit, e cila globalisht shënohet çdo 26 ...
lexon më shumë

Trajnimi i parë për EGJS për të rinjtë ...

Prej 10 deri më 13 korrik në Mavrovë u organizua trajnimi i ...
lexon më shumë