сексуално и репродуктивно здравје и права

Пристап до информации и услуги за СРЗ на ...

Лицата со попреченост ги имаат истите потреби во однос на ...
Прочитај повеќе

ССО функционира!

ССО, што? ССО е сеопфатно сексуално образование. ССО е континуиран ...
Прочитај повеќе

28 септември – Глобален ден за безбеден и ...

Новата влада во 2017 година мора да го смени Законот ...
Прочитај повеќе

Закон за прекинување на бременоста од 2013 година: ...

За својата анализа, авторката Ана Мишковска Кајевска ќе рече: „Овој ...
Прочитај повеќе

Брошура: Што треба да знаеме за сексуално и ...

Оваа брошура е наменета за сите даватели на услуги (здравствени работници, социјални ...
Прочитај повеќе

Македонија нема прогрес во реализацијата на социјалните, економските ...

ХЕРА, Хелсиншкиот комитет, Иницјатива на жените од Шуто Оризари, ЕСЕ ...
Прочитај повеќе