ромски здравствени медијатори

Ромските здравствени медијатори – мост меѓу Ромите и ...

Ромите страдаат од понизок здравствен статус и секојдневно се соочуваат ...
Прочитај повеќе

Инфо-лист за ромските здравствени медијатори

Година на издавање: 2012 Клучни зборови: Ромски здравствени медијатори, имиња, ...
Прочитај повеќе

Билтен #3: Ромски здравствен медијатор

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе

Билтен #2: Ромски здравствен медијатор

Со цел да го подобри здравствениот и социјалниот статус на ...
Прочитај повеќе