пристап до услуги за сексуално и репродуткивно здравје

Македонија нема прогрес во реализацијата на социјалните, економските ...

ХЕРА, Хелсиншкиот комитет, Иницјатива на жените од Шуто Оризари, ЕСЕ ...
Прочитај повеќе

Карта со оцена од заедницата #3

Година на издавање: 2015 Клучни зборови: Жени Ромки, пристап до услуги ...
Прочитај повеќе

Карта со оцена од заедницата #2

Датум на издавање:2014 Клучни зборови:  Жени Ромки, пристап до услуги ...
Прочитај повеќе

Саботна ХЕРА

Ако сакате да дознаете повеќе за она што ХЕРА сиве ...
Прочитај повеќе

Карта со оценка од заедницата #1

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Жени Ромки, пристап до ...
Прочитај повеќе