привремени мерки на заштита

Привремените мерки на заштита од семејно насилство сè ...

Во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство ...
Прочитај повеќе