попреченост

Брошура за методите на контрацепција на знаковен јазик ...

Една од поважните одлуки поврзани со сексуалното здравје е семејното ...
Прочитај повеќе

Брошура за сексуално преносливи инфекции на знаковен јазик

Во отсуство на адаптирани и приспособени едукативни материјали, повеќето од ...
Прочитај повеќе

Во одбележување на 21 март, Светски ден на ...

  Денес е светски ден на лицата со Даунов синдром.  ...
Прочитај повеќе

Пристап до информации и услуги за СРЗ на ...

Лицата со попреченост ги имаат истите потреби во однос на ...
Прочитај повеќе

Сексуалното и репродуктивното здравје и лицата со попреченост

Година на издавање: 2014 Клучни зборови:    попреченост, истражување,     ...
Прочитај повеќе

Македонија: Како да се справиме со табуто за ...

Македонија: Како да се справиме со табуто за воведување на ...
Прочитај повеќе