ООН

ООН: Државата треба да ги обесштети Ромките кои ...

Прва одлука на ООН со која се утврдува нееднаков пристап ...
Прочитај повеќе

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се ...

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во ...
Прочитај повеќе

Конкурс за вработување проектен/на асистент/ка на определено време

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе