народен правобранител

Реакција: Собранието го сокри огласот за Народен правобранител ...

Собранието на РСМ на крајно нетранспарентен и малициозен начин ја ...
Прочитај повеќе

Собранието итно да ги започне постапките за избор ...

Мрежата за заштита од дискриминација бара од Собранието итно да ...
Прочитај повеќе

Мрежата за заштита од дискриминација бара избор на ...

Мрежата за заштита од дискриминација континуирано ја следи работата на ...
Прочитај повеќе

Народниот правобранител со укажувања се справува со дискриминацијата ...

Во месец октомври до Народниот правобранител поднесена беше претставка против ...
Прочитај повеќе

Народниот правобранител со укажувања се справува со дискриминација ...

Во месец октомври до Народниот правобранител беше поднесена претставка против ...
Прочитај повеќе