Мрежа за заштита од дискриминација

Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi mbetet ...

Më 21.10.2020 u mbajt mbledhja e Komisionit për çështje evropiane ...
lexon më shumë

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhje transparente ...

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e dënon ashpër vendimin e ...
lexon më shumë

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhje të ...

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi në vazhdimësi e vëzhgon punën ...
lexon më shumë

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e dënon brutalitetin ...

Më 10.06.2020 në shumë media u publikua një kontribut ku ...
lexon më shumë