младинска програма

Продолжен Оглас за хонорарно ангажирање на асистент/-ка во ...

Со цел поефикасно спроведување на предвидените младински активности, ХЕРА – ...
Прочитај повеќе

Конкурс за волонтер/ка во ХЕРА

На крајот од 2016 година, ХЕРА започна со нова програма ...
Прочитај повеќе

Конкурс за практикант/ка во ХЕРА

На крајот на 2016 година, ХЕРА започна со нова програма ...
Прочитај повеќе