маргинализирани

Есенцијални услуги за сексуално и репродуктивно здравје и ...

Независно што моментално капацитетите на здравствениот систем се насочени кон ...
Прочитај повеќе

Социјалните бизниси во служба на маргинaлизирaните во време ...

Микро, малите и средните претпријатија се меѓу најпогодените од економската ...
Прочитај повеќе

Анализа на потребите за развој на социјални претпријатија ...

Социјалното претприемништво во Македонија сѐ повеќе се гледа како алтернативен и иновативен модел ...
Прочитај повеќе