Македонија

Националниот одговор на ХИВ и улогата на финансиската ...

Каков треба да биде националниот одговор кон ХИВ, по заминување ...
Прочитај повеќе

Билтен за семејно планирање бр.7

Пред вас е седмото издание на Билтенот за семејно планирање. ...
Прочитај повеќе

Отворено писмо до Собранието на Република Македонија

Во врска со Предлог за покренување на граѓанска иницијатива за ...
Прочитај повеќе

Младите бараат!

МЛАДИТЕ БАРААТ ПРИСТАП ДО КОНТРАЦЕПЦИЈА И УСЛУГИ ЗА СЕКСУАЛНО И ...
Прочитај повеќе

Заклучоци од конференцијата „Унапредување на заштитата од дискриминација“

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување заедно со Коалицијата Сексуални ...
Прочитај повеќе

Прирачник за социјално претприемништво

ПРЕКУ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДО ИНКЛУЗИВНА ЗАЕДНИЦА Овој прирачник ...
Прочитај повеќе