конвенција за елиминација на дискриминацијата врз жените

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се ...

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во ...
Прочитај повеќе