да се информираме наместо да дискриминираме

Брошура за правата на ЛГБТИ луѓето

За македонските граѓани хомосексуалците се една од најмалку прифатливите групи ...
Прочитај повеќе