гинеколози

По четиригодишната кампања: Ставовите кон абортусот помеѓу општа ...

Неодамнешните измени во законската регулатива за абортус кои беа донесени ...
Прочитај повеќе

Мобилна амбуланта за гинеколошки услуги

Преземи ја публикацијата на македонски и албански
Прочитај повеќе

Знаења, ставови и практики за медикаментозниот абортус меѓу ...

Имајќи ги предвид ниската стапка на користење контрацепција, просечната стапка ...
Прочитај повеќе