безбеден абортус

Platforma për barazi gjinore: Aborti i sigurt është ...

Dy vjet pas miratimit të ligjit të ri për ndërprerjen ...
lexon më shumë

Hulumtim “Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas ...

“Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas dhe politikat kufizuese ...
lexon më shumë

28 shtatori: Lufta për qasje deri te aborti ...

Sot anembanë botës shënohet 28 shtatori – Dita ndërkombëtare për ...
lexon më shumë

Kërkesa të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së ...

Me rastin e 28 shtatorit – Dita ndërkombëtare e aksionit ...
lexon më shumë