Shënimi i Ditës botërore e SIDA në Maqedoni: Qëllimi global 90:90:90 mbetet sfidë