(Македонски) За поголема безбедност на жртвите, Реактор и ХЕРА ќе отпочнат проект за воспоставување советувалишни центри за превенција на насилство кај мажи и за работа со сторители на насилство