Соопштение по повод започнување на кампањата „За нација без дискриминација“