(Македонски) Соопштение: Дискриминаторска содржина во учебникот „Општество“ за 4то одделение