Dita ndërkombëtare e romëve: Për gratë rome në vendin tonë ka akoma më shumë paragjykime sesa punë