(Македонски) Собранието да избере независни професионалци кои ги исполнуваат законските услови за членство во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација