(Македонски) Слем поезија за Глобалниот ден за акција за пристап до безбеден и легален абортус