(Македонски) Скопје – домаќин на најголемата ЛГБТИ конференција во регионот на Западен Балкан