Остануваат ли Ромите надвор од системските решенија за време на кризата предизвикана од КОВИД-19?