AKTIVIZËM

Aktivizmi dhe vullnetarizmi rinor janë ndër përparësitë më të rëndësishme. 

28 Shtatori është datë që nuk e lëmë pa e shënuar sepse edhe më tej mendojmë – në vend të jetojmë – në botë ku nuk ka gjykim për abortin. Jemi këtu dhe do t’ia dalim në fund trupi dhe zgjedhja jote të jenë vetëm të tuat.

Liria riprodhuese shkon dorë për dore me kontracepsionin, e HERA Të rinjtë me këmbëngulje rinore e kërkojmë atë që të rinjve u takon! Kështu edhe e ngrenë vetëdijen te të rinjtë, edhe i përkujtojnë vendimmarrësit se kontracepsioni kot është modern nëse nuk është i kapshëm (dhe anasjelltas).   

Prandaj Rretho 20 e promovojmë Protokollin për veprim në raste të diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, ndërsa nga viti 2013, në nëntor, i kremtojmë “16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave”.

Iu dëshirojmë mirëseardhje të gjithëve në Shuto Orizari – komuna pa gjinekolog amë dhe e përkujtojmë ministrin e Shëndetësisë se 8000 gra nga Shuto Orizari nuk kanë gjinekolog

Nga kompetentët kërkuam vendosjen e edukimit gjithëpërfshirës seksual (dhe) me mbështetje të 47 shoqatave-nënshkruese të  Deklaratës për edukim gjithëpërfshirës seksual, ndërsa organizuam edhe Orë publike para Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij” në Shkup pasi që është koha për arsimim seksual për të gjithë