(Македонски) Соопштение: Самотестирањето за ХИВ функционира и кај нас