(Македонски) Реакција: Омаловажувањето и омразата не се патриотски вредности