Organizatat qytetare e ftojneë qeverinë e RMV – së për të ndryshuar vendimin për të ulur në mënyrë drastike mbështetjen financiare për shoqërinë civile