REAGIM: Buxheti i shtetit rritet, mjetet për parandalim shkurtohen