Реакција: Држава што не постапува е држава што не се грижи за здравјето на жените!